Novosti u našim kolekcijama / News in our Collections

Registracijski Ugovor

1. Pick a password. Password must contain in large, small letters and numbers
2. In order to Zippo Friends Croatia Recipes and maintain order and discussions at an acceptable level, please follow the rules.
On Zippo Friends Croatia Forum is forbidden:
• violation of the law (in particular, we draw attention to the call to hatred or discrimination, the justification or glorification of criminal, copyright infringement, and pedophilia, animal abuse, etc.)
• advertising of services and products without the permission of the administrator (please contact admin@zippo-friends-croatia.com if you want ad)
• Posting of unnecessary and unwanted information, information unrelated to the topic, post on forums or otherwise inappropriate posting in a manner that reduces the readability of the forums (including inappropriate titles and signatures)
• Obstruction of editorial Zippo Friends Croatia Forum (ignoring the warnings, recover deleted text, etc.)
• the use of clones while you any account is banned from the Forums (ban), or using multiple accounts in a way that confuses the other users (discussing the same topic with more nick agreement with their own arguments ...)
• insulting the other person, deliberately provoking arguments on a personal level, national, religious and other conflicts .( trolling )
• publishing  private information of other members of the forum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Molimo vas izaberite lozinku koja se mora sastojati od velikih, malih slova i brojeva
2. Kako bismo na Zippo Friends Croatia Forumu I Portalu održali red i diskusije na prihvatljivom nivou, molimo Vas da se pridržavate pravila.
Na Zippo Friends Croatia Forumu je zabranjeno:
•   kršenje zakona (posebno Vam skrećemo pažnju na pozivanje na mržnju ili diskriminaciju, opravdavanje ili veličanje kaznenih dijela, kršenje autorskih prava, te pedofiliju, mučenje životinja i sl.)
•   reklamiranje usluga i proizvoda bez dozvole administratora (molimo da se obratite na admin@zippo-friends-croatia.com ako želite reklamu)
•   postanje nepotrebnih i nepoželjnih informacija, informacija nevezanih za temu, postanje na način neprimjeren forumu ili postanje na način koji smanjuje čitljivost foruma (uključuje i neprimjerene naslove i sigove)
•   ometanje rada uredništva Zippo Friends Croatia Foruma (ignoriranje upozorenja, vraćanje izbrisanih tekstova i sl.)
•   korištenje klonova dok Vam bilo koji korisnički račun ima zabranjen pristup Forumu (ban) ili korištenje više korisničkih računa na način koji zbunjuje ostale korisnike (raspravljanje na istoj temi s više nickova, slaganje s vlastitim argumentima...)
•   vrijeđanje sugovornika, namjerno provociranje svađe na osobnom nivou, nekonstruktivnih nacionalnih, vjerskih i sličnih sukoba (trollanje)
•   objavljivanje privatnih podataka drugih forumaša
Za sva pitanja oko Portala i Foruma:
Robert
E-Mail: admin@zippo-friends-croatia.com
Mobil: 095/5799011
Za sva pitanja oko ZFC Kluba:
Damir
E-Mail: damirv@net.amis.hr
Mobil: 091/7333837